Den vanligast support frågan.

"Min TV-Hub hittar inte nätverket."

Ibland behöver man koppla upp TV Hubben på WiFi igen.

De kan då stå ett felmeddelande likt detta: 

INGEN INTERNETANSLUTNING

Kontrollera din nätverksinställning

Försök igen   Hoppa Över

Välj Hoppa över och följ stegen nedan:

  1. Tryck på hemknappen på fjärrkontrollen (ser ut som ett litet hus)

  2. Gå till "kugghjulet" uppe till höger och tryck OK

  3. Gå till "Enhetsinställningar" och tryck OK

  4. Gå till "Nätverk och internet" och tryck OK

  5. Verifiera att symbolen till höger om WiFi är blå. Skulle den vara grå, tryck på OK för att aktivera den.

  6. Välj ditt nätverk i listan, MicroNat-XXXXXX-AC, och tryck OK.

  7. Knappa in lösenordet.

  8. Tryck på knappen längst ned till höger när du är klar.

När den är ansluten tryck på TV, längst upp i mitten på fjärrkontrollen för att gå till vanlig TV bild.

 


Så här ser du dom lokala
sändningarna på SVT och TV4

 

För att få in de lokala sändningar på SVT och TV4 behöver man ha en antenn ansluten till sin TV Hub.

Antennen fungerar bäst om den är riktad mot närmaste TV-mast.

 

När antennen är ansluten till utrustningen startar du en kanalsökning:

Tryck på hemknappen (ser ut som ett hus) på fjärrkontrollen till TV Hub.

Stega åt höger till "kugghjulet" och tryck på OK.

Stega ned till "Kanaler" och tryck på OK.

Nu kommer en kanalsökning att genomföras.

När kanalsökningen är färdig finns de lokala sändningarna på HD versionen av SVT och TV4 kanalerna, obs ej icke-HD versionen.