LTE Router Huawei H122

Router med stöd för 5G som klarar upp till 3600 Mbit/s nedladdning och 1600 Mbit/s uppladdning.


LTE Router Huawei E5576

Router för 4G som klarar upp till 150 Mbit/s nedladdning och 
50 Mbit/s uppladdning.

LTE Router Huawei B535 

Router för 4G som klarar upp till 300 Mbit/s nedladdning och 100 Mbit/s uppladdning.